Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w 2019r.:

DOCRegulamin Stypendia -2019-2020 (00000004).doc
DOCRegulamin pracy_2018.doc
DOCRegulamin Studiów 2019.doc

DOCRegulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.doc

Wersja XML