Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy studiów

 

ZARZĄDZANIE - studia I stopnia (6 semestrów)

Wykaz przedmiotów - rok akademicki  2021/2022

PDFwykaz przedmiotow I rok - zarzadzanie.pdf

PDFwykaz przedmiotow II rok - zarzadzanie PwBiZS.pdf
PDFwykaz przedmiotow II rok - zarzadzanie RiAK-P.pdf
PDFwykaz przedmiotow II rok - zarzadzanie zLiSwP.pdf 

PDFIII rok Zarzadzanie RiAKP.pdf
PDFIII rok ZLiSwP.pdf

 

NFORMACJE PODSTAWOWE:

PDFInformacje podstawowe.pdf
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

PDFKierunkowe efekty uczenia się.pdf
 

Programy zajęć (sylabusy)

PDFzarządzanie.pdf
PDFelementy statystyki.pdf
PDFmatematyka ekonomiczna.pdf
PDFmikroekonomia_1.pdf
PDFmikroekonomia_2.pdf
PDFprawo w zarządzaniu.pdf
PDFrozwój pracowników.pdf
PDFspołeczna odpowiedzialność biznesu.pdf
PDFwprowadzenie do logistyki.pdf
PDFzarządzanie jakością.pdf
PDFzarządzanie projektami.pdf
PDFzarządzanie zasobami ludzkimi.pdf
PDFfinanse.pdf
PDFinformatyka w zarządzaniu.pdf
PDFmarketing.pdf
PDFpodstawy rachunkowości.pdf
PDFprocesy informacyjne w zarządzaniu.pdf
PDFprojekt-praktyka zawodowa.pdf
PDFtechnologie informacyjne.pdf
PDFwarsztat komunikacji interpersonalnej.pdf
PDFwarsztaty przedsiębiorczości.pdf
PDFanaliza ekonomiczno-finansowa.pdf
PDFbadania marketingowe.pdf
PDFdobór pracowników.pdf
PDFtransport i spedycja.pdf
PDFzarządzanie zespołem sprzedażowym.pdf
PDFzarządzanie łańcuchem dostaw.pdf
PDFjęzyk angielski.pdf
PDFjęzyk niemiecki.pdf
PDFochrona własności intelektualnej.pdf
PDFmetody i techniki sprzedaży.pdf
PDFnegocjacje handlowe.pdf
PDFopakowalnictwo, przechowalnictwo i ładunkoznawstwo.pdf
PDFprawne i etyczne aspekty sprzedaży.pdf
PDFstrategie i organizacja sprzedaży.pdf
PDFsystemy informatyczne w logistyce i sprzedaży.pdf
PDFzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.pdf
PDFzarządzanie finansami przedsiębiorstw.pdf
PDFlogistyka dystrubucji z gospodarką magazynową.pdf
PDFlogistyka produkcji.pdf
PDFlogistyka zaopatrzenia.pdf
PDFpłace.pdf
PDFrachunek kosztów.pdf
PDFrachunkowość budżetowa.pdf
PDFrachunkowość finansowa.pdf
PDFsprawozdawczość finansowa.pdf
PDFsystemy informatyczne w rachunkowości, finansach i w kadrach.pdf
PDFubezpieczenia społeczne i obsługa programu Płatnik.pdf
PDFzachowania konsumentów na rynku.pdf
PDFzarządzanie relacjami z klientem.pdf
PDFzarządzanie sprzedażą.pdf
PDFewidencja i dokumentacja kadrowa.pdf
PDFpodatki i ewidencja podatkowa.pdf
PDFprawo pracy.pdf
PDFnegocjacje handlowe.pdf
PDFprawne i etyczne aspekty sprzedaży.pdf
PDFpsychologia osobowości i róznic indywidualnych.pdf
PDFpsychologia poznawcza.pdf
PDFpsychologiczne aspekty reklamy.pdf
PDFwprowadzenie do psychologii w biznesie.pdf
PDFpraktyka zawodowa.pdf
PDFkomputerowa analiza danych.pdf
PDFmetody i techniki sprzedaży.pdf
PDFnarzędzia IT w handlu.pdf
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZANIE - studia II stopnia (4 semestry):

Wykaz przedmiotów - rok akademicki  2021/2022:

PDFI rok - zarzadzanie drugiego stopnia RZiC.pdf
PDFI rok - zarzadzanie drugiego stopnia ZKiCM.pdf
PDFII rok - zarzadzanie drugiego stopnia RZiC.pdf
PDFII rok - zarzadzanie drugiego stopnia ZKiCM.pdf

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

PDFInformacje podstawowe.pdf
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

PDFKierunkowe efekty uczenia się ...pdf
 

PROGRAMY ZAJĘĆ:

PDFtrening menedżerski.pdf
PDFwarsztat umiejętności menedżerskich w języku angielskim.pdf
PDFwarsztat umiejętności menedżerskich w języku niemieckim.pdf
PDFwybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa w języku angielskim.pdf
PDFwybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa w języku niemieckim.pdf
PDFdecyzje menedżerskie.pdf
PDFekonomia menedżerska.pdf
PDFmakroekonomia.pdf
PDFmetodologia badań społecznych.pdf
PDFprawo gospodarcze.pdf
PDFprzedsiębiorczość-warsztat przygotowania biznes planu.pdf
PDFzarządzanie strategiczne.pdf
PDFzarządzanie procesami.pdf
PDFzarządzanie innowacjami.pdf
PDFzarządzanie marketingowe.pdf
PDFwspółczesne koncepcje zarządzania.pdf
PDFwizualizacja informacji w biznesie.pdf
PDFpodstawy rachunkowości zarządczej.pdf
PDFnarzędzia informatyczne w procesach zarządzania.pdf
PDFkapitał ludzki.pdf
PDFgra kierownicza.pdf
PDFanaliza i wnioskowanie statystyczne.pdf
PDFwarsztat-rynek pracy.pdf
PDFwarsztat-coaching.pdf
PDFwarsztat-coaching menedżerski.pdf
PDFstrategie zarządzania kadrami.pdf
PDFnarzędzia analizy i raportowania kadrowego.pdf
PDFmetody i narzędzia motywowania.pdf
PDFefektywność zarządzania kadrami.pdf
PDFzarządzanie inwestycjami.pdf
PDFstrategiczna rachunkowość zarządcza.pdf
PDFnarzędzia informatyczne w budżetowaniu i controllingu.pdf
PDFinstrumenty pochodne w zarządzaniu finansami.pdf
PDFbudżetowanie i controlling.pdf
PDFbudżetowanie i controlling-warsztaty.pdf
PDFaudyt finansowy.pdf
PDFseminarium dyplomowe_3.pdf
PDFseminarium dyplomowe_2.pdf
PDFpraktyka zawodowa.pdf
PDFseminarium dyplomowe_1.pdf
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATYKA - studia inżynierskie ( 7 semestrów):

Wykaz przedmiotów rok akademicki  2021/2022:

PDFinformatyka_wykaz_przed_rok_I.pdf
PDFinformatyka_wykaz_przed_III_rok_administrowanie_siecimai_komp.pdf
PDFinformatyka_wykaz_przed_II_rok_administrowanie_sieciami_komp.pdf
PDFinformatyka_wykaz_przed_IV_rok_administrowanie_siecimai_komp.pdf
PDFinformatyka_wykaz_przed_IV_rok_programowanie -aplikacji_internetowych.pdf
 

 

NFORMACJE PODSTAWOWE:

 

SYLABUSY:

 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia inżynierskie (7 semestrów):

 


 

NFORMACJE PODSTAWOWE:

 

PROGRAMY ZAJĘĆ:

 

SYLABUSY:

 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

Wersja XML