Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Karier

Biuro Karier 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2006 roku.

ZADANIA BIURA KARIER

Głównym celem funkcjonowania Biura Karier jest służenie studentom i absolwentom WSIiZ informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi rozwoju zawodowego.

STUDENCIE, ABSOLWENCIE!

Biuro Karier chce zwiększyć Twoje szanse na znalezienie miejsca na rynku pracy.

W tym celu oferujemy:

STUDENTKO! STUDENCIE! na bieżąco sprawdzaj informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych Biura Karier oraz stronie internetowej.

Pamiętajcie, że usługi Biura Karier są BEZPŁATNE


INFORMACJE DLA PRACODAWCY

Oferujemy Państwu bezpłatne usługi naszego Biura, jako pośrednika między studentami WSIiZ a Waszą firmą.

Z naszej strony proponujemy:

- możliwość zamieszczania ofert pracy stałej lub okresowej, praktyki studenckiej, bądź stażu zawodowego na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biura Karier,
- umieszczenie loga firmy na stronie internetowej Biura w dziale Partnerzy,
- rozpowszechnianie informacji o zasadach, potrzebach i planach rekrutacyjnych oraz propagowanie katalogów, broszur, ulotek promujących działalność firmy wśród studentów i absolwentów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z Biurem Karier prosimy o jednorazowe wypełnienie „formularza zgłoszenia pracodawcy” i przesłanie go:

pocztą elektroniczną na adres: 

faxem pod numer: (89) 534 33 20

listownie na adres:
Biuro Karier
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3F, 10-165 Olsztyn

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub inne propozycje współpracy prosimy o kontakt:
tel.: 667-737-700
e-mail: 

Zapraszamy do współpracy!

 

Formularz zgłoszenia pracodawcy

Wersja XML