Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raporty Samooceny

 

Raport Samooceny kierunku  

Zarządzanie - studia I i II stopnia (24.02.2022r.)

PDFRaportSamooceny.pdf
 

 

Raport Samooceny kierunku:

INFORMATYKA: 

Profil Ogólnoakademicki:

PDFRS_OA-15-04_2019.pdf
Profil Praktyczny:

PDFRS_PP_15_04_2019.pdf
 

ISO 9001:2015

PDFCert.2021_24_ver.2_pol..pdf
PDFCert.2021_24_ver.2_ang..pdf
 

Wersja XML